Ajuts SGR: ampliació dels terminis d’execució i de justificació referents a la convocatòria Suport a Grups de Recerca (SGR 2017)

AGAURL'AGAUR ha publicat al DOGC la resolució d’ampliació dels terminis d’execució i de justificació referents a la convocatòria Suport a Grups de Recerca (SGR 2017). Els grups de recerca veuen ampliat així el període de reconeixement i el d’execució en cas de disposar de finançament.

Els grups finançats podran fer despesa com a màxim fins el 30 de setembre de 2021 i la justificació es podrà presentar com màxim fins el 2 de novembre de 2021. 

Per qualsevol dubte o consulta al respecte podeu contactar amb la Sra. Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL.

+info: Resolució

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_49.jpg