Convocatòria d’ajuts del Fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi generada per la COVID-19

L’Euroregió Pirineus Mediterrània Euroregió Pirineus Mediterrània(EPM) ha obert una convocatòria per optar al Fons d’ajut econòmic per donar resposta a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquest fons, que disposa d’un total de 700.000 euros, constitueix una resposta específicament euroregional a la situació que viuen els actors que operen conjuntament a les Illes Balears, Catalunya i la Regió d’Occitània.

El fons d’ajut euroregional es destina a cinc grans àrees temàtiques, que coincideixen amb les cinc grans àrees d’actuació de l’EPM: la innovació, el medi ambient i el canvi climàtic, l’ensenyament superior i la recerca, el turisme i la cultura.

Poden optar al fons un gran ventall d’actors: entitats territorials, empreses, universitats, centres de recerca (públics i privats), associacions, fundacions, emprenedors, etc.

El fons s’articula al voltant de sis objectius específics:

  1. La innovació i la recerca: la innovació ha d’estar al servei d’una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris.
  2. Ensenyament superior: les universitats euroregionals han de permetre la inclusió de tots els estudiants davant els reptes de l’ensenyament a distància.
  3. Turisme: l’Euroregió ha de ser una destinació segura, sostenible i resilient.
  4. Medi Ambient: l’economia circular ha de ser una prioritat euroregional. Cal posar de relleu el concepte de la proximitat davant de les crisis sanitàries.
  5. Adaptació al canvi climàtic: cal promoure l’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors per aconseguir una millor resiliència, especialment davant les crisis sanitàries.
  6. Cultura: cal reorientar la producció cultural, especialment la dels joves actors euroregionals, cap a la digitalització dels continguts artístics.

Dit això, i amb la voluntat de contribuir a aquests objectius, el Fons d’ajut s’estructura en dos grans blocs:

  1. Ajuts destinats a consorcis o a altres formes d’associació que presentin projectes d’una durada de 18 mesos. Els projectes que es presentin hauran d’ajudar a donar una resposta als objectius plantejats més amunt.
  2. Ajuts destinats a realitzar estudis prospectius que responguin als objectius  plantejats per l’Euroregió i que facin possible que universitats, centres de recerca, empreses i experts puguin treballar conjuntament per donar-hi una resposta comuna.

El fons d’ajut euroregional té una durada de 18 mesos i el seu objectiu final és el desenvolupament d’una major capacitat de resiliència davant l’adversitat actual. Així doncs, el fons centra els seus esforços a consolidar la cooperació entre els actors euroregionals per ajudar-los a sortir de la situació de crisi.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2020.

+info: Bases i formulari de sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_euroregio_Pirineus_Mediterrania.png