Aprovat el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)

Generalitat de CatalunyaEl passat 13 de maig de 2020, el Plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement va aprovar el document final de treball en què es basaran les futures polítiques públiques per fer de Catalunya un país capdavanter en recerca i innovació.

Aquest Pacte ha estat liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, i hi han participat, durant més d’un any de feina, els representants del sistema català d’R+D+I, (universitats, centres de recerca, grans infraestructures, etc.) i el teixit social i empresarial.

Durant el quinquenni 2020-2024, el PN@ SC-Estratègia 2024 té per objectiu assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12 % del PIB català, amb un increment de la despesa pública que passi del 0,58 % al 0,75 % i amb un augment de la despesa privada del 0,94 % actual a l’1,37 % del PIB, la qual cosa permetrà assolir la mitjana actual de la UE.

Pel que fa a l’impacte indirecte, el PN@ SC-Estratègia 2024 incrementarà de manera substancial el percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement fins a arribar als valors de les economies més avançades a escala europea. Concretament, el pacte té per finalitat incorporar prop de 7.000 nous investigadors al sistema català d’R+D i crear més del doble de llocs de treball indirectes.

El document final del PN@ SC recull 84 accions, entre les quals destaquem les següents, on la URL també hi és present:

  • Incrementar el nombre d’investigadors predoctorals (FI) i postdoctorals (Beatriu de Pinós).
  • Potenciar el Pla de Doctorats Industrials (DI).
  • Promoure la política d’igualtat de gènere en la carrera docent i investigadora.
  • Fomentar una estratègia catalana de ciència oberta.
  • Establir un nou model que avaluï l’impacte social de la producció científica.
  • Consolidar la Xarxa de Centres Tecnològics (TECNIO) i el suport d’altres estructures, com ara els parcs científics i tecnològics o altres organismes, com a estructures de transferència.

+info: Document final de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_generalitat_2.png