Dues noves convocatòries europees en turisme sostenible i inserció laboral

Comissió EuropeaS’han obert dues noves convocatòries europees en el marc dels programes CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) i PROGRESS (Community Programme for employment and social solidarity). La primera s’adreça a projectes que fomentin el desenvolupament d’un turisme sostenible i la segona tracta de facilitar la inserció laboral en situacions de reestructuració laboral.

 

El programa CIP és un programa de la CE dedicat al foment d'activitats d’implementació, aplicacions i transferència de la recerca. En aquest cas, l’objectiu general es promocionar el coneixement afegit per millorar la sostenibilitat del turisme a Europa, tot creant un ambient favorable per les empreses de turisme petites i micro i per la seva cooperació en temes de sostenibilitat.

 

Els projectes s’hauran de portar a terme en consorci d’organitzacions de com a mínim 3 països diferents on almenys una d’elles serà un centre de recerca o universitat, i una altra serà una empresa, sindicat o cambra de comerç. Les activitats podran ser de recerca i de difusió del coneixement, de conscienciació, d’educació i de formació.

 

Les accions hauran de començar al desembre de 2008, i cada projecte tindrà una durada de 18 mesos com a màxim. El termini de presentació de propostes és el 31 de juliol del 2008.

 


El programa PROGRESS té com a objectiu general recolzar els estats membres en la creació de més i millors llocs de treball i construir una societat més cohesionada. En aquest context, la present convocatòria s’adreça a fomentar la inserció laboral en situacions de reestructuració a través de diferents subprogrames. A més, també pretén finançar accions que fomentin la participació dels treballadors en l’àmbit laboral. I accions d’intercanvi d’informació i bones pràctiques sobre la salut i condicions laborals.

 

Els ajuts es poden utilitzar per finançar conferències, trobades, xarxes, estudis observatoris sectorials i d’altres activitats centrades en aquesta temàtica.

 

El primer termini de presentació de sol·licituds és el 30 de juny 2008 per a les activitats que comencin després de l’1 de setembre del 2008; i el segon termini és l’1 de setembre del 2008 per a les activitats que comencin entre l’1 de novembre 2008 i el 19 de desembre del 2008.

 

La persona de contacte d’aquestes convocatòries és Marina Utgés (93 602 22 37).

 

+ info: Convocatòria CIP / Convocatòria PROGRESS