La Generalitat de Catalunya obre la segona convocatòria dels ajuts ARCS i BE

AGAURDes del 18 de juny s'ha obert el segon termini per a sol·licitar els ajuts ARCS i BE de la Generalitat de Catalunya. D’una banda, els ARCS financen l’organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris d'especial rellevància científica, social, humanística i tecnològica, que s'organitzin a Catalunya. I d’altra banda, els BE s’adrecen a la mobilitat del personal investigador.

 

 

Els ARCS financen amb un màxim de 6.000 euros la posada en marxa de les activitats explicades anteriorment. Concretament però no inclouran les que formin part de programes de doctorat o postgrau. Cal recordar que la URL va obtenir tres ajuts a la convocatòria 2007 dels ARCS, per les iniciatives III Internacional Workshop Networking Groups in Mathematics Education (IQS), Tendències actuals de l’avaluació psicoeducativa (Blanquerna) i The 6th Annual Colloquium of EABIS: The Emerging Global Governance Paradigm: The Role of Business and its implication (ESADE).

 

Els ajuts BE subvencionen estades de recerca, predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos), fora de Catalunya que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009.

 

Encara que no cal que adreceu les vostres sol·licituds al Vicerectorat de Recerca, en el cas de que necessiteu assessorament per a la seva presentació, podeu contactar amb nosaltres abans del 14 de Juliol.

 

La persona de contacte d'aquesta convocatòria és Laura López (93 602 22 34).

 

+ info: ARCS / BE / Oficina de Recerca i Innovació