ESADE-URL publica l'estudi ‘Quinze casos de RSE en petites i mitjanes empreses’

Presentació de l'estudi a ESADEESADE-URL ha presentat el llibre ‘Quinze casos de RSE en petites i mitjanes empreses’, una anàlisis aprofundida d’algunes de les pràctiques més representatives de les politiques de responsabilitat social de l’empresa (RSE). Aquesta publicació és fruit d’una recerca dirigida pels professors David Murillo i Josep M. Lozano, de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE.

El llibre, que s’estructura en dues parts ('Quinze casos de bones pràctiques' i 'Model d’indicadors de RSE'), estudia com la RSE al nostre país ha deixat de ser una novetat per a les petites i mitjanes empreses i s’ha convertit en un concepte i un model pràctic de gestió. De fet, encara perdura el debat, tan estèril com caduc, amb relació a si la RSE s’ha d’entendre com un cost o com una inversió. 

 

El personal investigador d’ESADE han aplicat a les organitzacions analitzades el model d’indicadors per a RSE desenvolupat pel Marc Català de la RSE a les Pimes: un conjunt de 39 indicadors, dissenyats per a pimes, desglossats en 200 subindicadors als quals les empreses es van sotmetre de manera voluntària i amb l’acceptació prèvia d’un protocol de transparència.

 

El Marc Català de la RSE a les Pimes està integrat per una xarxa d’entitats publico-privades que tenen com a objectiu la promoció i l’impuls a Catalunya de les polítiques d’empresa que fomentin la responsabilitat social de l’empresa. Componen aquesta xarxa de treball les organitzacions empresarials Pimec i Cecot, els sindicats CCOO i UGT, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels departaments d’Economia i Finances, de Treball, de Medi Ambient i Habitatge, i del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

 

En la major part dels casos que s’estudien al llibre, un cop s’ha implantat la RSE com un element més de la gestió de l’empresa (cosa que en la majoria de casos es tradueix en certificacions, actuacions per a la comunitat, formació per als treballadors, codi ètic, etc.), les pimes s’adonen que obtenen uns resultats mesurables, com ara la retenció de treballadors, la confiança, l’impuls de la marca, la motivació i la innovació, la generació d’una cultura de la cadena de proveïdors... En definitiva, es converteixen en empreses amb una gran competitivitat.

 

+ info: ESADE