Oberta la convocatòria d’ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors (Innovadors 2020)

AGAUROberta la convocatòria d’ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors 2020).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes de transferència de resultats de la recerca que estiguin destinats a realització d’activitats conduents a la creació d’una spin-off o a l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de la propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement.

Els beneficiaris de l’ajut hauran de contractar una persona emprenedora, durant un període de 18 mesos, per tal de desenvolupar el projecte. La persona emprenedora ha de tenir estudis mínims de grau i coneixements en l’àmbit de l’economia i les finances, la gestió empresarial, la gestió de la innovació, la transferència tecnològica o bé en programes d’incubació o d’acceleració d’empreses start-up.

Els projectes tindran una durada de 18 mesos i un ajut fix de 84.000 euros; d’aquests, com a mínim 60.000 euros han d’estar destinats a finançar els costos per la contractació d’una persona emprenedora durant 18 mesos.

Aquests ajuts formen part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i compten amb cofinançament dels Fons FEDER de la Unió Europea. Els projectes finançats a través d’aquesta convocatòria no poden haver finançat les mateixes activitats mitjançant una convocatòria d’ajuts Indústria del Coneixement.

El termini de presentació de sol·licituds està pendent de publicació.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+info: Ajuts Innovadors 2020

 
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_47.jpg