Oberta la convocatòria per a l’acreditació d’entitats TECNIO 2020-2023

Agència per a la competitivitat de l'empresaACCIÓ ha obert la convocatòria d’acreditació d’entitats TECNIO per al període 2020-2023, per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema d’R+D+I de Catalunya que presenten capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer internacionalment atractiu l’ecosistema català d’innovació.

Podran ser desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO els grups que compleixin els requisits següents:

  • Ser desenvolupadors de tecnologia: que disposin de línies de recerca pròpies i les persones i infraestructures necessàries per desenvolupar-les.
  • Que com a mínim el 80% del personal del grup sigui membre de grups SGR reconeguts.
  • Que la mitjana d’ingressos del grup dels darrers tres exercicis (provinents de contractes d’R+D+I amb empreses o finançats mitjançant convocatòries competitives amb participació empresarial catalana) sigui com a mínim 120.000€ o un 25% dels ingressos totals del grup.
  • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta.
  • Disposar d’un pla de màrqueting.
  • Demostrar que el grup realitza activitats de promoció.

A més, caldrà que el grup compleixi com a mínim tres dels atributs de tecnologia diferencial descrits a la convocatòria, com a mínim dos dels atributs de la capacitat de transferència i un mínim de dos atribuïts de capacitat internacional.

La vigència de l’acreditació TECNIO tindrà efectes des de la data de notificació de la resolució fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, tret que es concorri en alguna causa de revocació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de desembre de 2022.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Laia Ros (lros@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Web d’ACCIÓ

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_16.gif