Se celebra la IX Reunió Anual de Xarxes de Transferència Tecnològica i Coneixement

ACC10 ‘La Valorització de la tecnologia’ és el títol de la IX Reunió Anual de la Xarxes de Transferència Tecnològica i Coneixement. L’acte se celebrarà el proper 10 de juny al World Trade Center de Barcelona i inclou diferents conferències i uns tallers sobre el 7è Programa Marc.

Aquesta reunió és el punt de trobada de tots els agents catalans que treballen, des de les diferents institucions, en la impulsió de la transferència tecnològica a Catalunya. La reunió s’ha estructurat en diferents activitats per a estimular aquest objectiu principal. En primer lloc, experts internacionals analitzaran aspectes relacionats amb la valorització i comercialització de tecnologia.

 

També s’ha organitzat un espai per a concertar entrevistes amb els membres de la pròpia xarxa o amb els altres agents del Sistema Català de Transferència Tecnològica (XCDT, XCT, Xarxa IT, EAT, TTI).

 

Per últim, la jornada ofereix l’oportunitat de participar en dos tallers del 7è Programa Marc en l’àmbit de les TIC i les NMP (Nanociències, Nanotecnologies, Materials i Noves Tecnologies de l Producció). Es tracta de sessions de treball paral·leles que tenen per objectiu que els assistents discuteixin sobre idees de projectes i futures participacions conjuntes al 7èPM.

 

Els tallers s’obriran amb una presentació d’aquestes dues àrees temàtiques per part del Dr.Gregori Vàzquez, punt nacional de contacte i expert nacional al Comité de Gestió del Programa Especfíci TIC del 7èPM, i del Dr. Carles Cané, expert nacional al Comité de Gestió del Programa Específic NMP del 7èPM. Després, els assistents presentaran les seves idees de projectes i es dividiran en taules rodones temàtiques en funció de l’àrea d’interès que hagin triat al fer la inscripció. La inscripció als tallers es tanca el 2 de juny.


+ info: Programa jornada  / Formulari d'inscripció / Tallers  7PM