La plataforma europea COST finança ajuts per al foment de la cooperació científica

COST S’ha obert una nova convocatòria d’ajuts per al foment de xarxes europees de recerca. Amb aquest objectiu finança activitats de coordinació de la recerca, com ara reunions, conferències, workshops, intercanvis científics de curta durada i activitats de difusió en el marc europeu. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és COST (European Cooperation in the field of Scientifical and Technical reasearch), una xarxa europea intergovernamental de coordinació d’activitats de recerca.

 

Les propostes s’hauran de demanar entre almenys cinc dels 35 països que formen part de la plataforma COST. S’ha de tenir en compte, que aquesta convocatòria no finança projectes de recerca i, per tant, les propostes han de comptar amb algun tipus de finançament nacional (s’entén per finançament nacional finançament procedent del govern estatal, local, organitzacions de recerca, organitzacions benèfiques, indústria, etc.). La temàtica de les accions és molt variada i inclou propostes de caràcter intesdisciplinar.

 

COST és una plataforma vinculada a la Comissió Europea i a l’European Science Foundation que funciona a través de convocatòries contínues, amb dates de recol·lecció periòdiques. Les propostes són avaluades en dues fases: Primer s’han de presentar les Preliminary proposals, que consten d’una breu visió general i de l’impacte esperat de l’acció. Després, els sol·licitants de les Preliminary Proposals seleccionades seran convidats a enviar una Full Proposal

 

El calendari d’aquesta convocatòria s’inicia amb la recol·lecció de Preliminary Proposals, que es tanca el proper 26 de setembre. De totes les propostes presentades, se seleccionaran aproximadament 75, que hauran d’enviar les Full Proposals. La data de tancament de l’enviament de Full proposals serà el 16 de gener de 2009. La decisió final es prendrà al maig de 2009.

 

+ info: Guia del programa / Convocatòria