L’European Science Foundation (ESF) finança conferències de recerca

European Science Foundation L’ESF ha obert una convocatòria per a subvencionar conferències de recerca d’alta qualitat científica. El contingut d’aquestes trobades s’haurà de centrar en les següents àrees temàtiques: Física, biofísica i ciències ambientals, Biologia i Ciències Socials i Humanitats.

 

 

L'ESF pretén crear una marca pròpia de conferències, on la comunitat internacional identifiqui les trobades com espais d’ avantguarda en recerca. Per aquest motiu, les conferències hauran de tenir una estructura molt concreta: Es portaran a terme durant l’any 2010 i tindran una durada de 4-5 dies. S’espera que hi participin com a màxim 150 ponents i els presidents i moderadors s’escolliran com a resultat d’una convocatòria que es publicitarà juntament amb la conferència. Les propostes de participació es gestionaran a través del web de l’ESF conference.

 

L'ESF és una associació europea no governamental d'organismes finançadors d'I+D de 30 països (a Espanya treballa amb el MEC i el CSIC) i té com a objectiu general potenciar la investigació bàsica a Europa.

 

La data de tancament de la convocatòria és el 15 de setembre de 2008.

 

+ info: Research Conference / Convocatòria