Nou projecte de transferència cofinançat per la UE a l’OTRI de la URL

Universitat Ramon LlullL’OTRI de la URL ha rebut cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional pel projecte “Enfortiment de les unitats de transferència de la URL 2017-2020 (codi operació IU16-005442).

El finançament del projecte s’ha obtingut en el marc de la Convocatòria per a la realització de projectes de les Unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya, adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu, (publicada per resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre).

Aquest projecte es presenta d’acord amb l’estructura federada de la URL. D’una banda, compta amb dues unitats distribuïdes (amb seu a IQS i La Salle), que tenen com a objectiu principal la valorització i el foment de la transferència de les tecnologies sorgides en els seus centres. D’altra banda,  la unitat central (amb seu al Rectorat) té com a funció la coordinació i el suport, especialment, a les institucions federades de la URL que no compten amb una estructura pròpia de transferència o una unitat distribuïda.

Pel que fa a la unitat central, l’objectiu principal és la identificació de coneixement i tecnologies potencialment susceptibles de protecció i transferència, també en l’àmbit de les ciències socials, on la URL té una massa crítica important d’investigadors i projectes de recerca. Es preveuen accions dirigides a millorar la gestió de la propietat industrial de la URL, identificar i difondre les capacitats dels seus grups de recerca, promoure la recerca col·laborativa i professionalitzar els recursos humans de la unitat.

 

 

Tipus: 
Notícia URL
foto_mailchimp: