La CE publica l'informe 2007 sobre els resultats dels programes de ciències socials al Programa Marc

7è Programa Marc La Comissió Europea ha publicat un informe amb els aspectes més rellevants dels temes Ciències Socioeconòmiqes i Humanitats (SSH) i Ciència en Societat (SIS) del Programa Marc europeu durant l’any 2007.

 

 

L’objectiu d’aquesta publicació és fer una revisió de les activitats portades a terme en aquest àmbit durant el passat any. Això inclou informació sobre els resultats obtinguts als projectes finançats pel Programa Marc, els esdeveniments més importants com ara congressos o conferències, les publicacions més rellevants i les tendències i les primeres propostes finançades al 7è PM.

 

La revisió també ofereix un resum dels projectes subvencionats pel 5è i el 6è Programa Marc. A aquesta part es troben alguns dels projectes on els equips de recerca de la Universitat Ramon Llull han participat: Per una part, l’European Platform for Excellence in Corporate Social Responsability, un projecte sobre responsabilitat social empresarial coordinat per la xarxa European Academy of Business in Society (EABIS), de la qual és membre fundador l’Institut d’Innovació Social d’ESADE. I, per altra part, l’Europan Social Survey una enquesta social d’àmbit europeu on participa el grup de recerca Catalan Centre for Survey Research and Applied Statitics, liderat pel Dr. Willem Saris d’ESADE–URL.

 

Per últim, també es fa un balanç de les noves tendències al 7èPM, que al seu primer any ja ha seleccionat 65 projectes dins el programa SSH i 30 respecte al programa SIS.

 

+ info: SSH / SIS / Informe 2007 SSH-SIS