El MEC posa en marxa un nou sistema de notícies científiques

Plataforma SINC El Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) ha posat en marxa el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). Es tracta d’una plataforma digital d’informació científica que té l’objectiu de donar a conèixer la investigació que es fa a les institucions nacionals i internacionals de recerca.

 

El SINC disposa d’una àrea restringida perquè les institucions nodreixin la plataforma d’informacions sobre investigacions, publicacions en revistes científiques, fotos, vídeos i també activitats de divulgació com ara jornades, congressos o exposicions. La Universitat Ramon Llull col·laborarà amb la plataforma publicant informació sobre la recerca desenvolupada en l’àmbit de la nostra institució. 

 

Tots aquests continguts es posaran a l’abast de qualsevol usuari. No obstant això, els i les periodistes de l’àmbit científic i tecnològic tindran també accés a informacions embargades, alerta d’articles científics i una galeria d’imatges d’alta resolució i material científic en format multimèdia.

 

A més, a la plataforma també es donaran a conèixer els últims avenços europeus gràcies a l’acord amb la xarxa Alpha-Galileo, sistema europeu d’informació científica on participen centres de recerca, professionals de la informació, gestors/es de política científica i, en general, qualsevol institució relacionada amb la comunicació de la investigació.

 

Aquesta iniciativa del Ministeri d’Educació i Ciència arriba per recolzar les altres estructures estables creades amb motiu de l’any de la ciència 2007: Unidades de Cultura Científica (UCC), una de les quals està ubicada a la Universitat Ramon Llull, les quals tenen la missió d’afavorir la transferència de coneixement des de universitats i centres de recerca a la societat; la Xarxa d’agents locals de cultura científica, tècnics que desenvolupen activitats de divulgació científica a municipis de 15.000-75.000 habitants; i la Red Nacional de Museos de Ciencia y Tecnología.

 

 
+ info: Plataforma Sinc