Comença el període de justificació dels projectes i accions del Plan Nacional

Ministeri d'Educació i Ciència El Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) ha obert el període de justificació d’enguany per als projectes i per les accions del Plan Nacional de I+D+i, que inclou l’informe tècnic i les despeses econòmiques realitzades durant el 2007.

 

Des de l’Oficina de Recerca i Innovació, com s’ha fet fins ara, es pujaran els fitxers de totes les accions i projectes de l’aplicació telemàtica. El calendari planificat per a portar a terme aquest procés òptimament és el següent:

 

  • 25 de març: data límit per a que presenteu la documentació al Rectorat (tot i que agrairem que aquells grups que puguin, ho presentin abans). A partir d’aquí les persones encarregades de la revisió podran posar-se en contacte amb vosaltres si hi hagués algun problema.
  • 8-9 d’abril: us enviarem la fitxa de despeses generada a partir de l’aplicació telemàtica per a què la signeu i ens la retorneu abans de l'11 d’abril (matí) amb la signatura de l’investigador principal del projecte (en blau). Nosaltres gestionarem la firma del vicerector i l’enviament al MEC.

 

La justificació de cada projecte inclou dos documents, que ens heu de fer arribar fins el dia 25 de març:

 
-Informe cientificotècnic: Trobareu el model a la web del MEC. Veureu que, a diferència d’altres anys, incorpora un apartat sobre el Personal Actiu del Projecte i un apartat sobre modificació de despeses respecte la sol·licitud inicial.

IMPORTANT: Ens heu d’entregar la memòria en format pdf i un tamany màxim de 3 Mb (si és més gran no es pot pujar a l’aplicació).

 
-Despeses econòmiques: s'ha d’omplir la graella de despeses seguint les indicacions de l’Annex 3 de la guia. A la guia trobareu els conceptes que es poden finançar amb cada tipus de despesa (apartat VI) i els documents justificants vàlids (apartat IV). Les despeses es reparteixen en tres grups:


  • Despeses de personal: només es poden imputar si el projecte té una partida específica per a personal. No s’ha d’incloure les beques FPI, que es justifiquen independentment. En aquest cas, s’ha de presentar com a justificants copia del model 190, destacant retribucions, i copia del TC1 i TC2 de la Seguretat Social. Aquests documents s’han d’incloure al final de la memòria tècnica (recordeu que no pot superar 3 Mb!), a banda d’introduir les dades a la graella de despeses.
  • Despeses d’execució: poden ser despeses fungibles, inventariables, viatges i dietes i altres. NO hem de presentar documentalment les factures; només s’han de numerar en la graella de despeses.
  • Despeses indirectes: es justifiquen des de l’Oficina de Recerca i Innovació.


Els projectes que es van iniciar l'any 2007 i no tenen cap despesa, han de justificar una despesa 0 i fer la resta de tràmits igual que els altres projectes.

 

Personas de contacte: Anna Abio (93 602 22 34) i Marina Utgés (93 602 22 37).

 

+ info: MEC / Graella de despeses / Guia justificació