La URL s’incorpora a la xarxa ProTon Europe

ProTon Europe La Universitat Ramon Llull (URL) s’ha incorporat a ProTon Europe (Public Research Organisations Transfer Offices Network-Europe). Aquest organisme aglutina Oficines de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRIs) d’universitats i centres de recerca de tot Europa amb l’objectiu d’establir ponts entre universitat i empresa.

 

ProTon naix el 1999 en el context del 5é Programa Marc de la Comissió Europea, però des del 2006 funciona com una institució sense ànim de lucre. Es tracta de l’organització internacional de transferència del coneixement més gran d’Europa amb una xarxa de més de 300 institucions de 26 països. A més, manté acords de col·laboració amb les OTRIs estatals d’Espanya, Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, França, Itàlia, Irlanda, Polònia i Regne Unit .

 

La relació amb aquestes agències estatals, ofereix als membres de ProTon la possibilitat de participar en l’agenda política europea de la innovació. D’altra banda, la Comissió Europea ha consultat ProTon en assumptes com ara la política de patents o la creació de l’European Institute of Technology, una circumstància que permet als components de la xarxa influir en les polítiques vinculades a la transferència de coneixements.

 

D’aquesta manera, ProTon tracta d’assolir el seu objectiu principal: promoure la innovació a través de la recerca i la transferència de coneixements a la societat. Per assolir aquesta meta, aposten pel desenvolupament de les OTRIs en una xarxa d’abast europeu que permeti intercanviar experiències, augmentar la formació dels professionals implicats i convertir-se en un punt d’encontre comú.

 

Per augmentar l’eficàcia de les OTRIs, ProTon Europe finança diferents activitats: organitza conferències, beques, seminaris i cursos de formació; edita i difon materials amb bones pràctiques sobre patents, llicències o desenvolupament d’spin-off’s; realitza enquestes sobre el rendiment de les OTRIs...En quant a la divulgació d’aquesta informació, ha desenvolupat una Intranet, on els membres poden accedir a tots aquests documents i a bases de dades de xarxes per a crear projectes de R+D.

 

A més, ProTon forma part de dos projectes del 6é Programa Marc. Per una part, de Tech-SME Partnering facilita la participació de les petites i mitjanes empreses (Pimes) en el 7é Programa Marc i, per altra part, DETECT-IT-2 tracta de promoure la transferència de tecnologia des de la universitat a les Pimes.

 

 

+ info: Proton  Europe