ISI Web of Knowledge, una base de dades científiques a l'abast de la URL

Web of Knowledge El Ministerio de Ciencia y Tecnología, mitjançant la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha posat a disposició de la comunitat científica i tecnològica espanyola l’accés a la Web of Knowledge de la empresa ISI Thomson. Des de qualsevol ordinador de la URL es pot accedir a aquesta base de dades que recull els articles científics publicats a les revistes més importants.

 

ISI Web of Knowledge és una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinàries de l'Institut for Scientific Information (ISI). Dintre d’aquest magatzem virtual s’inclouen articles de revistes científiques i de les ciències socials tant actuals com de bases de dades amb més de 100 anys d’antiguitat. A més, també apareixen patents, actes de congressos i dades químiques. La cerca es pot fer segons paràmetres com ara l’autor de l’article, el títol, el seu grup de recerca, la universitat a la què pertany o el llenguatge en el qual es va publicar el text. 

 

Les bases de dades bibliogràfiques de l’ISI, multidisciplinars, contenen referència dels articles de més de 8.700 revistes científiques d'àmbit internacional. Les cerques es poden realitzar a una sola base de dades o a totes alhora. A més, tenen la peculiaritat de permetre buscar també dins les cites dels articles o activar un sistema d’alertes que envia un mail quan un article és citat per algun altre.

 

Les revistes de més impacte

Dins de les possibilitats que ofereix aquesta eina, es troba el Journal Citacion Report (JCR). Aquesta base de dades avalua les revistes de ciència i tecnologia i les de ciències socials (unes 7.000 en total), en funció del seu factor d'impacte, vida mitjana i índex d'immediatesa des de 1997 fins a l'actualitat. El factor d’impacte identifica la freqüència amb la que se cita un article d’una revista durant un any. Es pot utilitzar aquesta xifra per a comparar la importància relativa d’una revista respecte a la resta o amb quina freqüència se citen els articles.

 

ISI Thompson selecciona les publicacions segons aspectes com ara el compliment de les convencions editorials internacionals, el compliment de les dates de publicació, llenguatge anglès, la informació bibliogràfica, el contingut editorial, la diversitat internacional del seus autors i editors...

 

Actualment s'ha posat en marxa una nova versió de la Web of Knowledge. Malgrat tot, encara funciona conjuntament amb la versió antiga. En els propers mesos es farà el trasllat definitiu a la nova aplicació. Entre les novetats més importants destaquen un nou disseny del portal i un nou motor per a les cerques. 

 

+ info: Tutorial ISI Web of knowledge