Notícies

Títol Data de publicació Cuerpo
La nova edició de Trípodos es dedica a la ciència 23/01/2008 - 15:53

PublicacionsCiència i mitjans: les dificultats de la divulgació és el títol del número 22 de Trípodos, la revista de comunicació de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Es tracta d’un monogràfic dedicat a la ciència que ha estat coordinat pel vicedegà Romà Guardiet.

Programa People: Els ajuts a la mobilitat dins el 7è Programa Marc 23/01/2008 - 15:27

/è Programa Marc Una de les darreres convocatòries del 7è Programa Marc inclou diferents possibilitats per a facilitar la mobilitat del personal investigador. Dins el programa People, que se centra en el suport a la formació i desenvolupament professional del personal investigador, s’ha obert el termini per a presentar propostes a les accions Marie Curie

ARCS, BE i PBR són les ajudes més destacades de la nova convocatòria de l'AGAUR 23/01/2008 - 11:02

AGAUR L’AGAUR ha obert la seva convocatòria anual d’ajudes a la recerca. Ja es poden presentar projectes a diferents ajuts, dels quals es poden destacar els ARCS, adreçats a l'organització de congressos, les beques BE, per al personal investigador en formació, i els ajuts Projectes Batista i Roca (PBR), que financen treballs en l’àmbit de les ciències socials i humanitats.

Comença el termini de sol·licitud de les beques de l'Institut Català de les Dones 23/01/2008 - 10:32

Institut Català de les Dones L’Institut Català de les Dones ha obert la convocatòria d’ajuts 2008, adreçats a la realització d’activitats formatives o treballs de recerca, en l’àmbit de la universitat, relacionades amb les àrees de competència d'aquesta institució.

El Consejo Económico y Social convoca tres premis d’investigació 23/01/2008 - 10:03

Centro Económico y Social El Consejo Económico y Social ha convocat els seus premis d’investigació. Aquest any la temàtica dels projectes haurà de versar sobre Política energètica en l’àmbit de la Unió Europea i la seva projecció a Espanya, Col·locació i serveis d’ocupació i, per últim, Serveis socials i cohesió social.

RefWorks, ajuda virtual per a gestionar les referències bibliogràfiques 18/01/2008 - 09:55

RefWorks La URL s’ha subscrit a RefWorks, una aplicació digital que permet crear una base de dades bibliogràfica personal. Aquesta eina, accessible via web, està a l’abast del personal investigador, professorat i l'alumnat. El proper 31 de gener s’ha organitzat al Rectorat un curs gratuït per a aprendre utilitzar-la.  

Recerca en Infraestructures i Recerca per a les Pimes al 7è Programa Marc 18/01/2008 - 09:39 7è Programa Marc El 7è Programa Marc, l’eina de finançament europeu de la recerca, ha obert diferents convocatòries per a presentar projectes de recerca. Aquesta setmana Consciènciaurl analitza dues de les prioritats temàtiques del programa Capacities: Recerca en Infraestructures i Recerca per a les Pimes (Petites i Mitjanes Empreses).  
Jornades informatives sobre el 7è Programa Marc 18/01/2008 - 09:25

CIDEM El CIDEM, Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial, ha organitzat, en el marc del Programa Activa 7PM, una sèrie de jornades informatives gratuïtes sobre les noves convocatòries del 7è Programa Marc.

Oberta la convocatòria de beques per a professors/es i investigadors/es visitants (PIV) 18/01/2008 - 09:13

AGAUR L’AGAUR ha obert el termini per a demanar beques per a professors/es i investigadors/es visitants (PIV). Aquests ajuts subvencionen estades de recerca de catedràtics i catedràtiques, doctors abans de 2002, de fora de Catalunya que tinguin una vinculació permanent i estable amb una universitat o una institució no universitària sense finalitat de lucre.

Dos grups de la URL reben un ajut per a estudis en matèria d’immigració 14/01/2008 - 11:18

AGAUR El grup de recerca Identitat i Diàleg Intercultural (IDI) de la Facultat de Psicologia, Educació i Ciències de l’Esport de Blanquerna i el grup de recerca Infants i Família en Ambients Multiculturals (IFAM) de la Fundació Pere Tarrés han rebut dos ajuts ARAFI de l'AGAUR , que financen estudis en matèria d’immigració.

Pàgines