Notícies

Títol Data de publicació Cuerpo
La CE obre una nova convocatòria del 7PM en l’àmbit de Transport, energia i seguretat 02/05/2011 - 17:32 VII PMLa Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del 7è Programa Marc per a finançar projectes en l’àmbit de transport, energia i seguretat.
Oberta la convocatòria del ‘Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica’ 02/05/2011 - 17:28 AECID L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  (AECID) ha obert la convocatòria per finançar diferents tipus d’accions amb països d’Iberoamèrica,  l’Àfrica Subsahariana, l’àrea Mediterrània i Àsia.
La Universitat Ramon Llull al món 27/04/2011 - 01:00

Àngel Calzada

Àngel Calzada

L’investigador del grup de recerca en Tecnologies Mèdia de La Salle-URL està gaudint d’un ajut de mobilitat BE-DGR. Des del 15 de novembre del 2012 fins al 15 de maig de 2013, estarà col·laborant en el projecte “Vocal effort parameter stimation” al Centre for Speech Technology Research (CSTR) de la University of Edinburgh. L'objectiu final de la col·laboració és el disseny i implementació d'un sistema capaç de realitzar la predicció de paràmetres de l'esforç vocal per tal de generar una síntesi de veu més natural.

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

María García

María García

La investigadora del Grup d'Enginyeria Molecular de l’IQS-URL ha gaudit d’una estada de 6 mesos al Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital treballant en el projecte “Eficàcia antitumoral del nou fotosensibilitzador temocè en teràpia fotodinàmica: el efecte de la formulació i de l'estratègia dirigida”, gràcies a la beca BE de l’AGAUR.  

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

Manuel Guzmán

 Manuel Guzmán

Manuel Guzmán del Grup d‘Enginyeria de Materials de l’Institut Químic de Sarrià va gaudir d’una beca BE i va realitzar una estada de quatre mesos al Deutsches Institut für Kautschuktechnologie sota la supervisió del professor Ulrich Giese amb l'objectiu de reduir l'impacte mediambiental dels compostos elastomèrics.  

 

Mohammad Hosein Rezazade

 Mohammad Hosein Rezazade 

 

L’investigador de l'Institute for innovation and knowledge management (IIK) d’ESADE-URL realitzarà una estada de recerca en la University of Warwick (R.U.) mitjançant un ajut de mobilitat predoctoral BE del juliol al setembre del 2012. El seu projecte de recerca explorarà com les organitzacions aprenen dels fracassos amb la finalitat de reduir el seu impacte en el futur i quin tipus de mecanismes socials i tècnics utilitzen per assolir aquest aprenentatge.  

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 Jordi Díaz  Jordi Díaz

 Beques BE AGAUR

 

 

 

L'investigador de grup de recerca PSITIC –Pedagogia Social i Tecnologies de la Informació i la Comunicació- de la FPCEE Blanquerna va realitzar una estada de recerca a la University of Wisconsin-Madison (UW) mitjançant un ajut de mobilitat predoctoral BE. Concretament va realitzar tasques de recerca en el Department of Educational Leadership & Policy Analysis de la UW, estudiant el context socioeducatiu i les Polítiques educatives en xarxa, i alhora aplicant la metodologia de recerca conjuntament desenvolupada a una Xarxa socioeducativa a la ciutat de Madison. 

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

 

Santi Marsal

 Santi Marsal

Beques BE AGAUR

 

 

L’investigador de l'Observatori de l'Ebre va realitzar una estada de recerca durant sis mesos a l’any 2011 al National Center for Atmospheric Research (NCAR) dels EUA, gràcies a la beca BE de l’AGAUR.

 

El projecte desenvolupat al NCAR tractava de modelitzar, a latituds mitjanes, l’empremta magnètica dels sistemes de corrents ionosfèrics i magnetosfèrics lligats a l’activitat solar; comparar aquesta empremta teòrica amb la mesurada a diferents observatoris geomagnètics de latituds mitjanes i intentar identificar-ne les característiques més importants.


 

Judit Subirana

 Judit Subirana

La investigadora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL va realitzar una estada de recerca durant el mes d'agost del 2011 al centre de rehabilitació neuropsicológica Oliver Zangwill Centre ubicat a Cambridgeshire (Gran Bretanya), gràcies a la beca BE predoctoral de l’AGAUR. Els principals objectius de l’estada de recerca van ser conèixer de primera mà el procés d’avaluació neuropsicològica inicial dels pacients de nou ingrés i del procés de seguiment així com les proves administrades per valorar la seva aplicabilitat a Catalunya.

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya. Marc Esteve

Marc Esteve

 

L’investigador d’ESADE-URL va realitzar una estada de recerca durant els primers sis mesos del curs acadèmic 2010-2011 al Center for Local and Regional Government Research de la Cardiff Business School , al Regne Unit, gràcies a la beca BE predoctoral de l’AGAUR.  

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

 

Xavier Sevillano

 Xavier Sevillano

Beques José Castillejo MEC


L’investigador de La Salle-URL ha realitzat una estada de recerca al Multimedia & Vision Research Group de la Queen Mary University of London des de l'1 de juny fins el 31 d'octubre del 2011. El tema de recerca és l'aplicació de tècniques de classificació no supervisada per a la recuperació d'informació multimèdia.

El programa José Castillejo és un ajut postdoctoral del Ministeri d'Educació que subvenciona estades de recerca d’entre 3 i 9 mesos. L'ajut finança l’estada temporal a l’estranger fins un màxim de 3.100€ mensuals i també les despeses de desplaçament i instal·lació fins un màxim de 3.000€ en funció del país de destí.

Joan Claudi Socoró

 

 Joan Claudi Socoró

L’investigador del Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia (GTM) de La Salle-URL va realitzar una estada de recerca postdoctoral durant el mes de març del 2011 al German Research Center of Artificial Intelligence (DFKI Gmbh) a la ciutat de Saarbrücken (Alemanya), on va far recerca en mètodes de manipulació del senyal de veu per tal de modificar la seva expressivitat fent ús tant de paràmetres prosòdics, però sobretot, de paràmetres associats a la qualitat de la veu (Voice Quality).

 


Àngel Calzada


 Àngel Calzada

L’ investigador del grup de recerca en Tecnologies Mèdia del La Salle-URL va gaudir  d’un ajut de mobilitat BE-DGR. Del 15 de Setembre del 2010 fins al 23 de Juny de 2011, va gaudir d’una estada de recerca al centre Intelligente Lösungen für die Wissensgesellschaft - DFKI en el projecte PAVOQUE  desenvolupant un treball de recerca sobre síntesi de veu expressiva mitjançant modelat harmònic més soroll i en el desenvolupament d'eines de codi obert juntament amb la plataforma per a la recerca en síntesi de veu MARY .

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 


Núria Ginés

Núria Ginés

La investigadora del Grup de Recerca en Norma Jurídica i Canvi Social d'ESADE – URL va gaudir d’una estada de recerca al Laboratoire de Droit privé de la Université de Montpellier . Durant 1 mes va participar en el projecte "Els pactes successoris com a instrument de transmissió de les empreses familiars: comparativa entre les solucions francesa i catalana" gràcies a la beca BE postdoctoral de l’AGAUR.

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

Álvaro García

 

 

Álvaro García

 

L’investigador del Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents (GRSI) de La Salle – URL està gaudint d’una estada de recerca al Automated Scheduling, Optimisation and Planning (ASAP)  de la University of Nottingham al Regne Unit. Durant 6 mesos (setembre 2010 – març 2011) investigarà sobre  el disseny i l’adaptació de tècniques de mineria de dades per treballar amb grans volums de dades.

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 

Violeta Pérez

 

 Violeta Pérez

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats segons el perfil de les persones sol·licitants: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos). 

 

La investigadora de l'Escola Tècnica Superior IQS-URL ha realitzat una estada de recerca durant cuatre mesos de l’any 2010 al INRIA Nancy Grand Est Research Centre , Nancy Université (França) gràcies a la beca BE postdoctoral de l’AGAUR.

 

 

Gemma Roig

 

 Gemma roig

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats segons el perfil de les persones sol·licitants: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).

 

La investigadora de La Salle-URL està realitzant una estada de recerca durant els primers sis mesos de l’any 2010 al Computer Vision Lab de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, gràcies a la beca BE predoctoral de l’AGAUR.

 

 

Maria Badilla

 

 Maria Badilla

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats segons el perfil de les persones sol·licitants: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).


Maria Graciela Badilla està actualment gaudint d’una beca BE predoctoral a la University of Bristol al Regne Unit. Durant 4 mesos aquesta investigadora de la Facultat Blanquerna-URL participarà Chemistry Ethics Education Project (Cheep) que desenvolupa el Centre for Learning and Interactive Technologies (L-KIT) dirigit per la Dra. Sally Barnes.

 

 

Xavier Ragàs

 

 Xavier Ragàs

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats segons el perfil de les persones sol•licitants: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).


Xavier Ragàs ha gaudit d’una beca BE predoctoral al Wellman Center for Photomedicine al Massatchussets General Hospital dels Estats Units. L’investigador del Grup d ‘Enginyeria Molecular de d'IQS va realitar una estada de 5 mesos sota la supervisió del professor Michael Hamblin.

 

Anna Balcells

 

 Anna Balcells

 

 

El programa FPI (Formación del Personal Investigador) és un ajut predoctoral del Ministerio de Ciencia y Innovación per a realitzar la tesi doctoral en el marc de projectes de recerca finançats pel Plan Nacional d’I+D+i.


En el marc d’aquest programa, s’inclou finançament per realitzar estades breu a centres de recerca o empreses estrangeres o espanyoles. Anna Balcells és investigadora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL i becaria del programa FPI amb el projecte ‘Elaboración de una escala para medir la calidad de vida de las familias con hijos/as con discapacidad intlectual’.


En aquests moments, Balcells està gaudint d’una estada breu al departament d’Educació Especial del Beach Center on Disability de la Universitat de Kansas.

 

 

 

Albert-Miquel Sanchez

 

 Albert-Miquel Sánchez

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats segons el perfil de les persones sol·licitants: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).

 

Albert-Miquel Sanchez forma part del Grup de Recerca en Electromagnetisme i Comunicacions (GRECO) de La Salle-URL i va gaudir d’una beca BE predoctoral al departament d’Enginyeria Elèctrica (TEC-E) de l’European Space Research and Technology Centre (ESTEC) de l’European Space Agency a Holanda. Durant tres mesos va investigar sobre l’Optimització de la mesura d'equips elèctrics o electrònics per al seu modelatge.

 

 

Sue Aran

 

 Sue Aram Rampost

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos)..  

 

Aquesat investigadora de la Facultat de Comunicació Blanquerna realitzarà una estada de recerca postdoctoral de 4 mesos al London Knowledge Laboratory de la Universitat de Londres com a Visiting Academic. En aquesta institució desenvoluparà una recerca sobre la influencia de l’alfabetització mediàtica amb la tutorització del professor expert en la matèria David Buckingham.

 

 

Joan Manel Batista-Foguet

 

 Joan Manuel Batista-Foguet

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).

 

Aquest investigador d’ESADE-URL gaudeix d’una beca BE postdoctoral i realitzarà una estada de recerca a la University of New Hampshire i a la Case Western Reserve University.

 

 

 

Jose Luis Yagüe

 

 José Luis Yagüe

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).

 

Aquest investigador de l’Institut Químic de Sarrià ha gaudit d’una beca BE predoctoral per a realitzar una estada de quatre mesos les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix.


 

 

Ricardo Malagueño

 

 Ricardo Malagueño

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).

 

Aquest investigador d’ESADE ha obtingut una beca BE predoctoral per a realitzar una estada de quatre mesos a la Monash University.

 

 

Montserrat Castelló

 

 Montserrat Castelló

 

 

El programa de col•laboració indústria-acadèmia, en el marc del 7è Programa Marc, tracta de fomentar les relacions entre els sectors indústria i acadèmia a través de l’ intercanvi de personal qualificat entre empreses i universitats o centres de recerca.


El consorci, format com a mínim per dues entitats establertes en dos estats membres o països associats diferents, haurà de presentar un projecte basat en un programa conjunt de cooperació acollint i enviant investigadors/es.


La investigadora de la Facultat Blanquerna-URL Montserrat Castelló participa en aquesta programa a través del projecte Collaboration awareness tool for CSCL users (Euro-CAT-CSCL). En el marc d’aquesta  col•laboració es realitzarà una estada a  l’empresa que forma part del consorci.

 

 

Jordi Trullen

 

 Jordi Trullén

 

 

Les International Reintegration Grants (IRG) financen la incorporació de personal investigador de la Unió Europea o països associats que hagin fet recerca en un tercer país (Japó, Austràlia, EEUU...) durant almenys els últims tres anys. Les persones candidates han de tenir quatre anys d’experiència prèvia en recerca o haver assolit el grau de doctor.


Aquesta acció del 7è Programa Marc s’emmarca en les accions Marie Curie del subprograma People, dirigit a enfortir el potencial humà en recerca i tecnologia a Europa, atraient a Europa els millors científics de tot el món.


L’investigador d’ESADE-URL  Jordi Trullén gaudeix d’un ajut IRG amb el projecte The roles of legitimacy and significance in higher education accreditions.

 

 

Laura Alberda

 

 Laura Albareda

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).  

 

Aquesta investigador d'ESADE-URL va gaudir d’una beca BE predoctoral i va realitzar una estada a la University of Warwick.

 

 

Mercé Mach

 

 Mercè Mach

 

 

Les beques Beatriu de Pinós financen estades de recerca postdoctoral de dos anys a universitats, centres de recerca o empreses de fora de Catalunya i de l'estat espanyol.


Aquesta convocatòria s’adreça a personal investigador amb el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a d'una universitat del sistema universitari català o que tinguin el títol de doctor/a d'una universitat del sistema universitari català i hagin residit a Catalunya durant un període mínim de 8 anys. Queden excloses l'estudi de cursos de postgrau i màsters i les estades a la mateixa institució on s'ha fet i/o obtingut el títol de doctorat.


Aquesta investigadora d'ESADE -URL gaudeix, des del 31 de desembre de 2008, d’una estada de dos anys a la John Molson School of Business de la Concordia University de Québec (Montreal) amb l’equip del professor Gary Johns.

 

 

Joan Nieto

 

 Joan Nieto

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).  

 

Aquest investigador de l’Institut Químic de Sarrià va gaudir d’una beca BE predoctoral i va realitzar una estada de tres mesos al University of Newcastle upon Tyne - Institute of Cell and Molecular Biosciences.

 

 

Oscar Garcia Pañella

 

 Oscar Garcia

 

 

El programa José Castillejo és un ajut postdoctoral del Ministeri de Ciència i Innovació que subvenciona estades de recerca d’entre 4 i 10 mesos. L’ajut finança despeses de desplaçament i instal•lació, una assegurança sanitària i d'accidents, i 1.700 euros mensuals, com indemnització per desplaçaments, que s'afegirà al sou. A més, el centre d'origen també rep un màxim de 25.000 euros per contractar un substitut.


L’investigador de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle-URL Oscar Garcia Pañella gaudeix actualment d’un ajut José Castillejo. Del 10 de novembre de 2008 fins al 30 d’agost de 2009, aprofita d’una estada de recerca als centres Entertainment Technology Center i Robotics Institute a la Carnegie Mellon University.   

 

 

Albert Orriols

 

 Albert Orriols

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).  

 

Aquest investigador de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura de La Salle-URL va gaudir d’una beca BE predoctoral i va realitzar una estada d’un mes a la University of Illinois at Urbana Champaign.

 

 

Marta Beranuy

 

 Marta Beranuy

 

 

El Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) és un ajut predoctoral del Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) adreçat a la formació docent i investigadora en el marc del Estatuto del Personal Investigador. L’ajut és per un màxim de 4 anys, dels quals els dos primers seran en format de beca i els dos últims amb un contracte..  

 

Marta Beranuy és una investigadora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna i va obtenir la seva beca FPU a l’any 2006.

 

 

Berta Vega

 

 Berta Vega

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).  

 

Aquesta investigadora de l’Institut Químic de Sarrià va gaudir d’una beca BE predoctoral i va realitzar una estada de sis mesos al Deutsches Institut für Kautschuktechnologie.

 


 

Núria Marí Buyé

 

 Núria Marí

 

 

Les beques de recerca BE financen estades de curta durada en universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. S’han establert dues modalitats: A- predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos).  

 

 

Aquesta investigadora de l’Institut Químic de Sarrià va gaudir d’una beca BE predoctoral i va realitzar una estada de sis mesos al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 

 

Núria Agell

 

 Núria Agell

 

 

El programa José Castillejo és un ajut postdoctoral del Minister d’Innovació i Ciencia que subvenciona estades de recerca d’entre 4 i 10 mesos. L’ajut finança despeses de desplaçament i instal•lació, una assegurança sanitària i d'accidents, i 1.700 euros mensuals, com indemnització per desplaçaments, que s'afegirà al sou. A més, el centre d'origen també rep un màxim de 25.000 euros per contractar un substitut.


La investigadora d’ESADE-URL Núria Agell gaudeix actualment d’un ajut José Castillejo. De l’1 d’abril fins al 31 de juliol de 2008, la directora del grup de recerca en Enginyeria del Coneixement aprofita una estada de recerca a l’ Universitat d’Edimburg.  

 

 

Marc Deumal

 

 Marc Deumal

 

 

El programa FPI (Formación del Personal Investigador) és un ajut predoctoral del Ministerio de Ciencia y Innovación per a realitzar la tesi doctoral en el marc de projectes de recerca finançats pel Plan Nacional d’I+D+i.  

 

Dins d’aquest programa s’ofereixen uns ajuts per a realitzar estades breu a centres de recerca o empreses estrangeres o espanyoles. Marc Deumal, investigador del Departament de comunicacions i Teoria del Senyal de La Salle-URL, i becari FPI va gaudir d’una estada de quatre mesos a l’empresa Ericsson Research a Suècia.

 

 

Miriam Calvo

 

 Míriam Calvo

 

 

Els Juan de la Cierva són uns ajuts del Ministerio de Ciencia y Innovación adreçats a la contractació de personal postdoctoral o que estigui acabant la seva tesi. Els contractes tenen una durada de tres anys i la mobilitat entre els centres inclou els següents condicionants:

  • Si el doctorat es va obtenir els últims 18 mesos, el personal investigador candidat s’ha d’incorporar a un centre diferent a on es va realitzar la tesi.

  • Si el doctorat es va obtenir abans dels 18 mesos previs, cal haver realitzat una estada postdoctoral de 12 mesos a un centre diferent a on es va realitzar el doctorat (24 mesos si s’incorpora al centre on es va doctorar).

 

La doctora Míriam Calvo s’ha incorporat aquest any des de la Universitat de Barcelona a l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle on desenvolupa la seva recerca al Laboratori de Física d’Altes Energies.

 


Simon Dolan

 

 Simon Dolan

 

 

Les beques de recerca PIV de l’AGAUR subvencionen estades de professors/es i investigadors/es d’acreditada experiència (doctors i doctores abans de 2002) i prestigi internacional de fora de Catalunya, que col·laborin en un projecte docent o investigador amb el grup receptor. Les estades seran com a mínim de quinze dies i com a màxim de nou mesos.    Simon Dolan, catedràtic de Recursos Humans d’ESADE-URL, va obtenir aquest ajut en la convocatòria de 2006. El seu grup de recerca, l’Instiut d’Estudis Laborals,  va rebre a Yochanan Altman, de la London Metropolitan University, com a investigador visitant durant 7 mesos i 27 dies. Aquest grup d’ESADE també ha aconseguit un ajut PIV a la convocatòria 2007 i rebrà la visita de Shay Tzafrir, investigador de la University of Haifa, durant 4 mesos.  

 

 

David Altadill

 

 David Altadill

 

 

L’investigador de l'Observatori de l'Ebre i cap de la secció de la Ionosfera va realitzar una estada de recerca durant l’any 2006 al Center for Atmospheric Research de la Universitat de Massachusetts Lowell, gràcies a la beca BE de l’AGAUR.  

 

Aquests ajuts financen estades de recerca predoctoral (d’1 a 6 mesos) i postdoctoral (d’1 a 4 mesos) per a personal investigador de centres de recerca de Catalunya.

 


Si et vols posar amb contacte amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull pots fer-ho a través de l’ Oficina de Recerca i Innovació.


La Comissió Europea activa un nou espai dedicat als projectes Era-NET 26/04/2011 - 18:23 VII PMLa Comissió Europea ha activat un mini-site que ofereix tot tipus d’informació sobre els projectes europeus Era-NET.
Conferència sobre transferència de coneixement científic a Budapest 26/04/2011 - 18:21 VII PMEn el marc de la Presidència Hongaresa de la UE, el projecte Knowledge2Innovation organitza la conferència internacional "Knowledge Transfer as a key tool of innovation in sustainable bio-economy", que tindrà lloc els dies 3 i 4 de maig a Budapest.
L’ESF obre una convocatòria per finançar l’organització de tallers sobre noves àrees de recerca 26/04/2011 - 18:03 ESFL’European Science Foundation (ESF) ha obert la convocatòria de tallers temàtics exploratoris (ESF Exploratory Workshops) sobre noves àrees de recerca, aplicacions innovadores i canvi de paradigmes.
Jornada sobre qualitat de revistes de ciències socials a la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL 26/04/2011 - 17:59 urlLa Facultat de Comunicació Blanquerna a través del Grup de Recerca Digilab coorganitza la I Jornada sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales (CRECS 2011) conjuntament amb la revista El profesional de la información.
Jornada de Knowledge-Based Bio-Economy a Madrid 18/04/2011 - 10:48

Centro de Desarrollo Tecnológico IndustrialEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organitza un Infoday sobre la nova convocatòria europea del tema Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) que tindrà lloc el proper 11 de maig a Madrid.

Oberta la nova edició del premi BioEmprenedor XXI 18/04/2011 - 10:31

BioEmprenedorsXXIBioEmprenedor XXI és un programa de suport a la creació d’empreses dins de l’àmbit de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina, medi ambient i sector agroalimentari.

IBERDROLA finançarà recerques en energia i medi ambient 18/04/2011 - 10:21 IBERDROLA La Fundació IBERDROLA presenta una nova convocatòria d’ajuts per a la recerca en energia i medi ambient amb el títol “Energía para la investigación”, orientada al desenvolupament de les energies renovables, la protecció del medi ambient i el canvi climàtic, així com, l’eficiència del sistema energètic.

Pàgines