MERIDIÀ, nou web de l'Observatori de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans

Instituts D'Estudis Catalans MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació) és un servei d'informació especialitzada per analitzar, planificar, coordinar i difondre les activitats d'R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes.

 

Els objectius de MERIDIÀ són avaluar el desenvolupament de les diferents àrees de la ciència i la tecnologia a partir de dades quantitatives indicadores així com, posar a disposició de la comunitat científica i de la societat en general un sistema d'instruments de treball i fonts d'informació sobre l'estat de l'activitat investigadora catalana.

 

L' Observatori de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans (OR-IEC) es va crear l'any 2003 com una entitat per recolzar l'elaboració de la segona edició dels Reports de la Recerca a Catalunya , una sèrie d'informes periòdics elaborats per un equip d'investigadors reconeguts sobre cada una de les àrees en què es pot dividir l'activitat científica.

 

Actualment, l'OR-IEC té entre les seves funcions continuar donant suport i difusió a l'elaboració dels Reports, a més del suport i l'avaluació de les activitats científiques dutes a terme al mateix Institut.

 

 

+ info: MERIDIÀ