Nova convocatòria de contractació de personal investigador novell en l’àmbit de la pau FI-ICIP 2011

AGAURL’ Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert una nova convocatòria per contractar personal investigador novell per recerques en els àmbits d'interès de l’Institut.

 

Els àmbits d’interès de l’ICIP són els següents:

-    Seguiment de conflictes armats i de processos de pau
-    Moviment per la pau
-    Polítiques de seguretat i defensa
-    Construcció de pau
-    Evolució de la peace research
    
L’ajut té caràcter anual i s’inclou dins un programa d’un durada màxima de tres anys. Poden ser candidates les persones que estiguin admeses en el període de recerca d’un programa de doctorat en el moment de fer la sol·licitud i han d’haver formalitzat la matricula a la fase de recerca del doctorat en el moment de l’acceptació. Queden excloses les persones que tinguin el títol de doctor i no es pot estar gaudint d’un ajut de naturalesa anàloga en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Per altre banda, cada director de tesi, només pot constar en una sol•licitud i ha d’estar vinculat estatuàriament o contractualment amb la universitat.

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament i en paper.

Les persones interessades en presentar-se en aquesta convocatòria hauran de presentar la documentació a l’Oficina de Recerca i Innovació com a molt tard el 29 de setembre del 2011.

 

+info: Convocatòria