L’AGAUR obre la convocatòria d’ajuts FI 2012

AGAURL’AGAUR ha publicat la nova convocatòria d’ajuts FI per contractar personal investigador novell per a l’any 2012 i la renovació de l’ajut de les persones que han gaudit d’aquest ajut durant l’any 2011. Entre les principals novetats d’enguany, destaquem:

 

Nous candidats/candidates:


-    les persones que assoleixin la titulació de doctor/a durant el primer o el segon any de contracte no es podran presentar a la renovació de l’ajut per a l’any següent


-    les sol·licituds s’han de presentar sota un projecte de recerca competitiu (actiu en el moment de presentació de la sol·licitud) o bé un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o privades per un valor mínim de 24.000 euros


-    les persones que s’encarreguin de la direcció del projecte de tesi han de formar part del personal funcionari o vinculat a la universitat o centre de recerca, formar part d’un grup SGR vigent en el moment de presentar la sol·licitud i estar vinculats al projecte de recerca, contracte o conveni al qual es vinculi el projecte del candidat


-    els candidats sol·licitants no poden haver gaudit d’un ajut de naturalesa anàloga durant un període superior a 12 mesos en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol•licituds


-    han canviat les ponderacions dels criteris d’avaluació: aquest any es valora més la política científica de la universitat (40%) que la valoració del grup de recerca on s’integri la persona candidata (30%) i la nota mitjana de l’expedient acadèmic (30%)

Els sol·licitants hauran d’enviar el model normalitzat de sol·licitud (disponible a la web de l’AGAUR) electrònicament i presentar-ne còpia signada, juntament amb la resta de documentació en paper, al Registre del Rectorat (C. Claravall 1-3), no més tard del proper 22 de setembre de 2011.


Renovació del segon i tercer any de contracte:


El termini de presentació de les sol·licituds per a la renovació del segon i tercer any de contracte depèn de la data d’inici i fi dels contractes anteriors:


-    contractes amb data d’inici entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2011: entre el 15 i el 30 de setembre de 2011


-    contractes amb data d’inici entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2011: entre el 15 i el 30 de gener de 2012


-    contractes amb data d’inici entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2011: entre el 15 i el 30 de maig de 2012

Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació per tramitar l’ajut.


+ info: Convocatòria