Obertes les convocatòries de Medi Ambient al VII Programa Marc

VII PMLa Comissió Europea va obrir durant el mes de juliol les noves convocatòries del programa de Medi ambient per l’any 2012.

 

L’objectiu general de la convocatòria de Medi Ambient (incloent canvi climàtic) del 7è Programa Marc és promoure la gestió sostenible del medi natural i humà i els seus recursos, fent avançar el coneixement sobre la interacció entre la biosfera, els ecosistemes i les activitats humanes, i desenvolupant noves tecnologies, eines i serveis, per tal de tractar de manera integrada els reptes ambientals globals.

El programa de treball 2012 té com a subtítol Transformative and Responsible Innovation, amb el qual es vol respondre als reptes socials globals en el marc de l’eficiència de recursos i la resiliència climàtica.

D’acord amb això, els objectius específics del programa de treball d’enguany són: proporcionar solucions per tractar els grans reptes socials ambientals (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, gestió del mar i la terra i eficiència de recursos);  desenvolupar i enfortir el lideratge europeu en innovació incloent tecnologies ambientals clau; promoure i facilitar la transferència de coneixement dels resultats, en particular aquells relacionats amb l’observació de la Terra i els ecosistemes.

Aquests tres objectius específics seran abordats a través de cinc reptes concrets, que a la vegada es desplegaran en una sèrie de topics que es respondran mitjançant les propostes de projectes de recerca:

1.    Coping with climate change
2.    Sustainable use and management of land and seas
3.    Improving resource efficiency
4.    Protecting citizens from environmental hazards
5.    Mobilizing environmental knowledge for policy, industry and society


A banda de les dues convocatòries de Medi Ambient, el programa de treball també inclou dues convocatòries conjuntes amb les temàtiques de Nanotecnologia, Nanociències i Noves Tecnologies de la Producció, Energia, Tecnologies de la informació i les Comunicacions.

Les convocatòries obertes són les següents:

 

Amb data de tancament de 20 d’octubre del 2011:

FP7-ENV-2012-two-stage  
FP7-ENV-2012-one-stage

 

Amb data de tancament de 1 de desembre del 2011:

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
FP7-2012-GC-MATERIALS  

 

+ info: Convocatòries Mediambient