La Fundación Repsol promou el “Fondo de Emprendedores”

Fundación Repsol La Fundación Repsol promou el Fondo de Emprendedores Fundación Repsol, el primer fons privat en el camp de l’eficiència energètica a Espanya, amb l’objectiu d’impulsar la gestació i promoure el desenvolupament de nous negocis i projectes empresarials orientats a aportar millores en l’ús eficient de l’energia i els recursos naturals.

 

La convocatòria es dirigeix a emprenedors que hagin constituït o tinguin intenció de constituir una empresa en el camp de l’eficiència energètica. Les propostes presentades s’hauran d’enfocar en particular a:

- El desenvolupament de nous processos, tecnologies, serveis, productes i materials dirigits al foment de l’eficiència energètica al llarg de tota la cadena: cerca, producció, distribució, subministrament i ús de l’energia.


- El desenvolupament de tecnologies innovadores d’emmagatzematge i gestió de xarxes de transport o distribució d’energia que duguin a un menor consum energètic

 

- L’aplicació de les tecnologies de la informació dirigides al foment de l’estalvi de consum i a la millora de l’eficiència energètica.

Entre totes les propostes presentades se seleccionaran un màxim de 5 projectes per participar en un procés d’incubació empresarial. Aquest procés, que durarà un màxim de 24 mesos, suposarà una assignació econòmica mensual, l’assessorament tecnològic, legal i empresarial, i la cerca de capital per al desenvolupament posterior.

El termini per a la presentació de les propostes finalitza el 30 de novembre de 2011.

 

 

+ info: Fundación Repsol