El Micinn publica una convocatòria amb diferents ajuts d’internalització de la recerca

MCINNEl Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) ha publicat una convocatòria conjunta amb diferents ajuts adreçats a la internalització de la recerca.

 

En aquest marc s’han obert diferents subprogrames: Subprograma Euroinvestigación, Subprograma Proyectos Internacionales, Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional, Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Internacionales i Subprograma de Especialización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales. A continuació detallem algunes de les característiques principals de la convocatòria:

 

Subprograma Euroinvestigación: Aquest subprograma promou la recerca espanyola en el context del Espai Europeu d’Investigació (ERA) mitjançant la realització de programes multilaterals de cooperació promoguts dins de la Unió Europea.

Es contemplen dos terminis de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL:
1) 4 d'Agost de 2011 per a les modalitats de l’ESF, en especial EUROCORES i YIP (Young Investigator Programme) d´EMBO (European Molecular Biology Organization)
2) 12 de setembre de 2011 per a la modalitat de l’ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)

Subprograma Proyectos Internacionales: L’objectiu d’aquest subprograma és afavorir la participació espanyola en convocatòries bilaterals o multilaterals per realitzar projectes I+D conjunts de dimensió internacional.

Els tres terminis de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL s’acaben el:

1) 4 d´Agost de 2011 per a la modalitat c) de les Acciones Integradas i alguns casos de les modalitats a) projectes multilaterals (ERA-NETs) i b) projectes bilaterals que s´especifiquen a l´Annex I de la convocatòria
2) 12 de setembre de 2011 per a les modalitats a) i b)
3) 12 de desembre de 2011 per a la modalitat a)

La modalitat c) Acciones Integradas té l’objectiu de consolidar i afavorir els contactes amb grups de recerca de Alemanya, Argentina, Nova Zelanda, Portugal i Sèrbia.

Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional: Aquest subprograma impulsa la presència de la ciència i tecnologia espanyoles a l’àmbit internacional i finança accions de política científica internacional d’especial rellevància o urgència. Els terminis de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL s’acaben el:

1) 4  d'Agost de 2011  per a les modalitats ACI-Comités i ACI-Promociona  
2) 12 de setembre de 2011 per a la modalitat  ACI-Promociona  

Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Internacionales:  Aquest subprograma potencia la participació espanyola a la fase preparatòria, disseny i construcció d’infraestructures, així com les activitats encaminades a optimitzar la utilització de les instal·lacions internacionals.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL s’acaba el 4 d'Agost de 2011.

Subprograma de Especialización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales: Aquests ajuts estan destinats a l’especialització de titulats superiors com a tecnòlegs i gestors de la ciència i tecnologia en infraestructures científiques internacionals de prestigi.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL s’acaba el 4 d'Agost de 2011.

 

Si esteu interessats en sol·licitar alguns d’aquests ajuts, caldrà posar-se en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació amb la suficient antelació per a poder gestionar tota la documentació necessària.

 

+ info: Convocatòria