La CE ha publicat un informe sobre la competitivitat europea

VII PMLa Comissió Europea ha publicat l' informe de competitivitat de la Unió per a la innovació Innovation Union Competitiveness Report. En aquest informe es destaquen les mancances que pateix la innovació europea en els seus diferents àmbits i que dificulten la consecució de les fites marcades en l'estratègia Europa 2020.

 

Segons l’informe, Europa necessita més inversions i més «intel·ligents» tant en la recerca i el desenvolupament del sector públic com del privat ja que la R+D no solament impulsa el creixement a mig termini sinó que també exerceix un efecte contracíclic en temps de crisi. Es requereix més cooperació en la recerca dins de la UE i a escala internacional, juntament amb un millor aprofitament dels resultats de la recerca, entre altres coses, mitjançant una regulació de la propietat intel·lectual més estricta.

 

L'informe analitza els punts forts i febles dels sistemes nacionals de recerca i innovació i aporta una base empírica en la qual han de basar-se les opcions que es triïn per a les polítiques nacionals.

 

+ info:  Innovation Union Competitiveness Report  / Innovation Union Competitiveness Report SPAIN