L’ Agaur obre una nova convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals

AGAURL’ Agaur ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT- DGR 2011) que s'hagin defensat durant el 2010, destinats a contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

S’entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

L'import de l'ajut és com a màxim de 500€, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària  i està destinat a contribuir a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2011.

+ info: Convocatòria