El MICINN ha obert la convocatòria INNPLANTA per ajuts als parcs científics i tecnològics

MCINNEl MICINN ha obert la convocatòria d’ajuts INNPLANTA 2011, per facilitar la implantació o millora d’infraestructures científico-tecnològiques dedicades a activitats de R+D+i, així com recolzar l’adquisició d’equipament dels parcs científics o tecnològics i les entitats públiques o privades instal·lades en ells.

 

Els parcs científics i tecnològics tenen com a objectiu afavorir la generació de coneixement científic i tecnològic i promocionar la transferència de tecnologia, per tal d’augmentar la innovació en les entitats que hi estan instal·lades, fomentant la cooperació i col·laboració.

Les ajudes poden finançar projectes individuals o en cooperació, de caràcter anual o plurianual (fins a un màxim de tres anys). Es podran rebre en forma de préstecs (fins al 75% de les despeses subvencionables) o bestretes reemborsables amb càrrec a FEDER. Entre les actuacions objecte de l’ajut hi consten estudis de viabilitat per a la implantació o millora d’infraestructures, projectes pròpiament d’implantació o millora d’infraestructures, i projectes d’adquisició d’equipament.

El termini de presentació de les sol·licituds, per via telemàtica a través de la seu electrònica del MICINN, finalitza el 27 de juny de 2011.

 

+ info: Convocatòria