El passat mes de maig es van aprovar 31 noves accions del programa europeu COST

VII PMEl programa COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) té com a objectiu principal enfortir la recerca científica i tècnica a Europa, finançant l’establiment de xarxes de col·laboració entre investigadors i tecnòlegs que ja compten amb projectes finançats a nivell nacional.

 

Aquestes xarxes de cooperació s’anomenen “Accions COST” i reben els seus fons del Programa Marc, que té assignat 240 M€ per finançar-les i s’organitzen en nou dominis: Biomedicina i biociències moleculars; química i ciències i tecnologies moleculars; ciències de la Terra i gestió ambiental; alimentació i agricultura, els seus productes i serveis; individus, societat, cultura i salut; Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Materials, física i nanociències; transport i desenvolupament urbà.

 

El programa COST no finança la recerca com a tal, sinó que dóna suport a la posada en xarxa d'activitats com ara reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i activitats de promoció.

 

Les accions aprovades constitueixen un instrument de coordinació entre investigadors i investigadores de distints països europeus que ja compten amb finançament nacional per als seus projectes d'investigació i COST sufraga les despeses d’aquesta coordinació, com ara seminaris, reunions de coordinació, estades científiques de curta durada, publicacions, etc.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació.

 

 

+ info: Redes de Cooperación Científica en Europa COST