Aprovada la nova “Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”

MCINNEl passat dijous 2 de juny va sortir publicada al BOE la nova Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que substituirà a la Llei de la ciència de 1986 i adaptarà la legislació al progrés experimentat pel sistema científic espanyol en els últims anys, al mateix temps que facilitarà el canvi de model productiu.

 

La nova Llei de la ciència pretén aconseguir més participació de l'empresa privada en activitats de recerca, més treball estable per als joves investigadors investigadores i més qualitat en la ciència espanyola, a través d'una aposta definitiva per la recerca d'excel·lència.

A més, el text consagra la política d'innovació com una política pública imprescindible per donar resposta a les necessitats empresarials en matèria de competitivitat, al mateix temps que recull aspectes transversals com el foment de la participació de la dona en l'activitat científica, en particular garantint que no es produeixin discriminacions negatives per qüestió de gènere.

Segons els legisladors, la Llei inclou el disseny d'una carrera científica basada en mèrits, estable i previsible que permeti retenir i atreure talent científic. El text inclou un contracte d'accés per a personal investigador postdoctoral que permetrà, complint criteris d'excel·lència, incorporar-se al sistema públic de R+D. També la Llei crearà el denominat contracte de personal investigador distingit, al que es podran acollir els agents que vulguin contractar investigadors de reconegut prestigi. A més, es recull la substitució de les beques per contractes des que els investigadors i investigadores comencen el doctorat.

Per altre banda, la Llei crea l'Agencia Estatal de Investigación que dotarà de major autonomia flexibilitat i agilitat a l'activitat científica i al mateix temps garantirà el màxim control sobre la gestió dels fons públics.

 

+ info: Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación