Un article de recerca de l'IQS-URL rep una menció honorífica

URLDiversos membres del Grup de Recerca GEM de l’IQS-URL  han rebut una menció honorífica del XII Premio de Investigación Dr. Antonio Esteve com a signants de l’article Discovery of novel non-cyclam polynitrogenated CXCR4 coreceptor inhibitors. (ChemMedChem. 2008; 3, 1549-57), que forma part d’un projecte de recerca sobre la SIDA.

 

La SIDA és una malaltia estesa arreu del món causada per un virus (VIH) que afecta a les cèl·lules del sistema immunitari. La infecció s’inicia per la interacció del virus amb el coreceptor cel·lular CXCR4. Per evitar aquesta unió es van desenvolupar diversos compostos, entre els quals l’AMD3100 que va ser retirat dels assajos clínics degut a la seva cardiotoxicitat.

 

En el treball guardonat s’ha dissenyat i sintetitzat una família de compostos que, mantenint les característiques estructurals bàsiques de l’AMD3100, presenta una elevada activitat in vitro en cultius cel·lulars contra el VIH. Els assajos efectuats han demostrat que aquests compostos inhibeixen el receptor CXCR4 tot evitant que el virus infecti les cèl·lules.

 

Els productes obtinguts en el marc d’aquest projecte de recerca han estat objecte de patent i s’han llicenciat a una companyia pel seu desenvolupament.

 

+ info: Article a l’editorial Wiley (disponible per a subscriptors)