El Consell Acadèmic aprova la nova normativa dels Grups de Recerca de la URL

URLEl passat dia 26 de maig el Consell Acadèmic de la URL va aprovar la nova normativa dels Grups de Recerca de la Universitat.

 

Aquesta nova normativa, prèviament consensuada per la Comissió de Recerca, descriu els requisits mínims que ha de complir un grup de recerca per formar part del mapa de grups de la Universitat.

La definició d’aquesta normativa pretén contribuir a fomentar l’estructuració de la recerca a la nostra Universitat i a incrementar la massa crítica dels nostres grups de recerca que els faci competitius en les seves àrees d’especialització.

 

+ info: Normativa dels Grups de Recerca de la URL