La UE publica documents orientatius de les properes convocatòries de Salut i la "IMI 4th Call"

VII PMActualment ja es poden consultar els documents orientatius de les properes convocatòries de Salut (FP7-Health-2012) i la convocatòria Innovative Medicines Initiative (IMI 4th Call) del 7è PM.

 

Respecte al Theme 1.Health, els continguts de les convocatòries previstes tractaran de diferents topics tals com la biotecnologia, eines genèriques i tecnologies mèdiques per millorar la salut humana, recerca per a la salut humana o optimització del servei d’assistència sanitària per als ciutadans europeus. Aquesta convocatòria es publicarà previsiblement durant el mes de juliol del 2011 a la web de CORDIS.

La Innovative Medicines Initiative (IMI) obrirà la 4th Call for Proposals a mitjans de juny 2011 que tractarà sobre diferents topics, com per a exemple delivery and targeting mechanisms for biological macromolecules, in vivo predictive biopharmaceutics tools for oral drug delivery, sustainable chemistry, Human Induced Pluripotent Stem (hiPS) Cells for Drug Discovery and Safety Assessment, understanding and optimising binding kinetics in drug discovery.

La IMI és una iniciativa conjunta de la UE i l’associació industrial farmacèutica EFPIA que té com a objectiu donar suport a projectes col·laboratius de recerca i construir xarxes de recerca farmacèutica entre experts del sector industrial i l’acadèmic.

 


+ info: Orientation Paper Health / Innovative Medicines Initiative