El MICINN obre la convocatòria INNCORPORA per augmentar els recursos humans dedicats a la R+D+i

MCINNEl Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) ha obert la convocatòria del subprograma INNCORPORA destinada a la concessió d’ajuts a empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parc científics i tecnològics, per a la contractació a jornada completa de doctors o tecnòlegs a Espanya o l’estranger, en funció de les línies d’actuació.

 

Com a novetat, enguany es destinarà una partida pressupostària especial per incentivar la contractació a les entitats que operen en els sectors de salut, farmàcia i biotecnologia. A més, en totes les línies tret de l’INNCORPORA –PTQ es tindran en compte alguns projectes recolzats per altres convocatòries d’ajuts del MICINN, de manera que no caldrà tornar a presentar la memòria del projecte en aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria inclou totes les línies del Subprograma INNCORPORA següents, amb els terminis de presentació de sol·licituds que s’indiquen:

 

  • INNCORPORA – Torres Quevedo (INNCORPORA-PTQ): del 16 de maig al 16 de juny de 2011.
  • INNCORPORA – Titulats universitaris (INNCORPORA-TU): del 16 de maig al 22 de juny de 2011.
  • INNCORPORA – Formació professional de grau superior (INNCORPORA-FPGS): del 16 de maig al 31 d’octubre de 2011.
  • INNCORPORA – Escoles d’empreses (INNCORPORA-EE): del 19 de maig al 20 de juny de 2011.
  • INNCORPORA – Centres de formació (INNCORPORA-CF): del 14 de juny al 14 de juliol de 2011.
  • INNCORPORA – Intel·ligència internacional (INNCORPORA-II): del 16 de maig al 22 de juny de 2011.

 

 

+ info: Convocatòria