“la Caixa” obre una nova convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa 2011

Obra Social "la Caixa"L’Obra Social de “la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) han obert la segona edició de la convocatòria RecerCaixa per a finançar projectes de recerca desenvolupats per personal investigador de les universitats i centres de recerca de Catalunya.

 

Les àrees de recerca de la convocatòria són les següents:

 

Ciències socials i humanitats


•    El patrimoni artístic i cultural com a motor de desenvolupament social i econòmic.

•    Ús i impacte de les TIC en l’educació.

•    Didàctica de les ciències, la matemàtica i la llengua.

•    Infants, joves i gent gran en situació de marginalitat i de risc: anàlisi i prevenció.

•    Adaptació de la casa i de la ciutat a la discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o sociològic-convivencial).

•    La gestió de la interculturalitat.

•    Drets dels ciutadans immigrats.

•    Tipologies d’ocupació per als col•lectius amb risc de marginació.


Ciències de la salut

•    Tractament i suport integral al malalt amb dolor crònic i al malalt terminal.

•    Protecció de la salut: Qualitat ambiental i salut i seguretat alimentària.

En tots els àmbits, els projectes han de reunir les característiques d’excel•lència científica, capacitat transformadora, i potencial per engrescar la societat en l’avenç de la ciència.

 

El finançament màxim que pot rebre un projecte, incloses les despeses generals institucionals, és de 100.000 €. Els projectes seleccionats s’hauran d’iniciar entre el novembre de 2011 i el gener de 2012 i s’hauran de dur a terme en els dos anys següents.

Les sol·licituds es faran telemàticament a través del portal web de RecerCaixa fins al dia 9 de juny de 2011 a les 14h. La signatura del representant legal serà necessària per a complimentar la documentació d’acceptació de la sol·licitud.

D’aquesta forma, s’agrairia que el personal investigador que es presenti a aquesta convocatòria,  envií a l’Oficina de Recerca i Innovació una còpia de la seva sol·licitud per a poder preparar amb temps la documentació d’acceptació i actualitzar els nostres arxius.  

 

 

+ info: Recercaixa