L’IMSERSO publica la nova convocatòria d’ajuts a projectes de recerca

IMSERSOL’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha obert la nova convocatòria 2011 d’ajuts a projectes de recerca científica. Enguany, els projectes hauran de tenir relació amb les següents línees bàsiques d’investigació: àrea d´envelliment actiu, promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència i tecnologies al servei de l’autonomia personal.

 

Dins d’aquest marc general, els projectes a finançar per l´IMSERSO hauran d’estar relacionats, particularment, amb les següents línies de recerca: envelliment actiu, persones amb dany cerebral, persones amb greu discapacitat, persones amb malalties rares, persones amb malaltia d´Alzheimer i altres demències, persones amb trastorn mental greu i autonomia personal.

L’import màxim a subvencionar per a cada projecte és de 50.000 euros. Els projectes finançats podran executar-se fins el dia 31 de desembre de 2012.

Els models de les sol·licituds es poden consultar a la pàgina web de l'IMSERSO i el termini intern de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL finalitza el dia 8 de Juny de 2011.


+ info: Convocatòria