Congrés europeu per a personal investigador novell a Vigo

Universitat de Vigo La Universitat de Vigo acollirà "UE MINILUBES Scientific Fellows Congress" que té com a objectiu reunir a joves investigadors i investigadores de l'àrea de ciències d'arreu d'Europa, de l'1 al 3 de juny, a Vigo.

 

Segons les entitats organitzadores, el congrés pretén crear l'entorn perfecte per trobar vincles i sinèrgies entre les xarxes existents, grups de recerca i personal investigador.

 

Durant les jornades tindran lloc conferències dirigides per científics de reconegut prestigi internacional, tallers formatius sobre diferents disciplines, així com presentacions orals de recerques portades a terme per becaris i becàries.

 

Amb la finalitat de demostrar l’eficàcia de la recerca europea es posarà a disposició de les persones participants els últims avenços en diferents camps de recerca tals com ionic liquids, biomimetics, tribology, nano-structured materials, composite materials, molecular dynamics, ab initio calculations, high end analytical methods for research at the nano-scale, and characterisation of biological processes.

La participació és gratuïta i totes les despeses relatives a l’assistència al Congrés són un cost elegible dels projectes Marie Curie.

 

+ info: MINILUBES Scientific Fellows' Congress