La CE publica un nova versió de la guia financera del 7èPM

VII PMLa Comissió Europea ha publicat una nova versió de la guia financera del 7èPM. El propòsit d’aquesta guia es ajudar a les entitats participants a entendre i interpretar les normes financeres del Model Grant Agreement (ECGA) que es signa en un projecte europeu de recerca.

 

Les principals novetats de la nova versió són:


•    Possibilitat de declarar les despeses de viatges mitjançant tarifes fixes (pàg. 60).


•    Possibilitat de declarar la remuneració de les persones propietàries de les empreses que actuïn com a entitats beneficiàries en base a tarifes fixes (pàg. 38).


•    L’obligació d’omplir els timesheets desglossant la dedicació diària passa a ser una recomanació (pàg. 52).

 

+ info: Guia financera