La CE adopta mesures concretes per a simplificar la gestió dels projectes del 7PM

VII PMLa Comissió Europea ha adoptat tres mesures concretes amb l’objectiu de fer més atractiva la participació en projectes del 7PM per al personal investigador i les PIME.

 

Mitjançant el document “Finançament de la recerca i la innovació en la UE: canvis immediats per a reduir la burocràcia per als investigadors i les PIME” la CE proposa tres mesures concretes per tal de facilitar la gestió dels projectes:

  • Major flexibilitat en el procediment de càlcul de les despeses de personal, de manera que els beneficiaris de subvencions de la UE puguin aplicar els seus mètodes de comptabilitat habituals per a sol·licitar el reemborsament de les despeses de personal.

  • Els salaris dels propietaris de PIMEs que no quedin registrats formalment en els seus comptes podran ser reemborsats, mitjançant pagaments a tant alçat, per la seva contribució als projectes de recerca.

  • Un nou equip de direcció d'alts funcionaris de tots els serveis i agències de la Comissió eliminaran les incoherències en l'aplicació de les normes sobre el finançament de la recerca.

 


+ info: Decissió de la CE