Nova convocatòria de beques per recerques a universitats o centres d'investigació estrangers

Fundación Alfonso Martín EscuderoLa Fundación Alfonso Martín Escudero ha convocat quaranta-cinc beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres de recerca estrangers. Els ajuts s’adrecen a doctors i doctores o especialistes MIR, BIR, FIR,QUIR o Radiofísica Hospitalària.

 

La temàtica dels treballs de recerca haurà de versar sobre ciències de la salut, tecnologia dels aliments, agricultura, ciències del mar o conservació de la natura.

 
La dotació econòmica de l’ajut és una assignació mensual d’entre 1.900 i 2.700 euros segons el país de destí. Per accedir a la convocatòria, cal l’admissió en la universitat o el centre de recerca estranger on es vagi a fer el treball de recerca.

 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de maig de 2011.

 


+ info: Fundación Alfonso Martín Escudero