Nova convocatòria d’ajuts Unnim per a projectes socials, culturals i ambientals

UNNIM L’Obra Social d’Unnim ha obert una nova convocatòria per a projectes socials, ambientals i culturals.

 

Els projectes socials, tal com estableix la convocatòria, hauràn de cobrir les necessitats socials vinculades a l’atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal, la cooperació internacional i la inclusió social i laboral de les persones en situació de risc d’exclusió.

Els ajuts per a projectes mediambientals s’adrecen a projectes de transformació que indueixin canvis i millores ambientals en la producció i consum de productes i serveis.

Els projectes culturals han de donar suport a la creació i difusió d’activitats culturals, al manteniment i promoció de la cultura popular i a la recerca i recuperació del patrimoni cultural, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament cultural i la participació ciutadana.

El pressupost dels projectes subvencionats no pot superar els 75.000E i els ajuts màxims que poden gaudir els projectes van de 25.000E a 75.000E en funció de la línia de la convocatòria a la que es presentin.

La presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2011.+ info: Convocatòria