Propera obertura de convocatòries de les acreditacions de recerca AQU

AQUProperament s’obriran les convocatòries de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en les que el professorat universitari podrà demanar l’informe favorable AQU, l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada, requisits que es contemplen en el nou reglament d’accés a les categories de professorat de la URL, que ha entrat en vigor l’ 1 de febrer de 2011.

Durant el període 2003-2007, AQU Catalunya ha avaluat el professorat de les universitats privades en els termes previstos en els convenis signats amb cadascun d'aquests centres i, a partir del 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha integrat als processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per a totes les universitats públiques i privades.
Les avaluacions positives del professorat de les universitats privades realitzades segons la metodologia 2003-2007 tenen, als efectes del compliment del requisit d'avaluació externa del professorat de les universitats privades, la mateixa consideració que les del professorat lector efectuades a partir del 2008.
La convocatòria per demanar l’informe favorable AQU estarà oberta del 28 de febrer al 18 de març. La convocatòria per demanar l’acreditació de recerca i de recerca avançada estarà oberta de l’11 al 29 d’Abril.

+info: Calendari AQU

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_fins2014.jpg