Les convocatòries de Ciències Socials i Humanitats del VII PM tanquen el 2 febrer

7PM L’última convocatòria en Ciències Socials i Humanitats del VII PM tracta d’identificar els reptes socials prioritaris a nivell europeu en el àmbit de la recerca en SSH com ara el desenvolupament d’una economia del coneixement, innovació social, desenvolupament sostenible, cohesió social i territorial, resolució de conflictes, així com, fomentar la cooperació internacional des d’Europa.

 

L’objectiu del Programa de Treball 2011 és incentivar la recerca interdisciplinària per a crear una base de coneixement sòlida que permeti elaborar millors polítiques en aquests àmbits i ajudin a comprendre els reptes socio-econòmics als que s’enfronta Europa.

 

Entre les novetats d’aquesta convocatòria cal destacar l’oferta de l’activitat socio-econòmica i indicadors científics absent en la convocatòria del 2010, que segueix esquemes de finançament col·laboratius petits i mitjans (CP-SMS) i accions de coordinació i suport (CSA). Per altre banda cal destacar la quantitat de tòpics relacionats amb la integració dels ciutadans dins la Unió Europea, tant de països de l’est com de regions no europees.

Els terminis de presentació de propostes de les convocatòries d’aquest tema són:  
 
FP7-SSH-2011-1: 2 de febrer de 2010
FP7-SSH-2011-2: 2 de febrer de 2010
FP7-SSH-2011-3: 2 de febrer de 2010

 

 

+ info: Ciències Socials i Humanitats al VII PM