Les convocatòries d’alimentació, agricultura i biotecnologia del VII PM tanquen al gener

7PM La Comissió Europea va obrir durant el mes de juliol les noves convocatòries del programa d’alimentació, agricultura i biotecnologia (KBBE) del VII Programa Marc per l’any 2011.

 

L’objectiu del tema KBBE és construir una bioeconomia europea basada en el coneixement, unint ciència, indústria i altres agents implicats per aprofitar les oportunitats de recerca emergents dirigides als reptes socials, mediambientals i econòmics: la demanda creixent de producció d'aliments, i d'aliments més saludables i de millor qualitat, responent a les necessitats diàries dels consumidors i als desordres alimentaris; la producció i l'ús sostenible de bio-recursos renovables i millora de la de la sostenibilitat i seguretat en l'agricultura, aquacultura i pesca, tenint en compte el benestar animal així com el risc creixent de malalties epizoòtiques i zonoòtiques; augmentar la competitivitat de les indústries europees en el context econòmic actual.La data de tancament de les diferents convocatòries de KBBE és el proper 25 de gener del 2011.

 

 

+info: Convocatòries