Primer concurs de plans de negoci de patents i EBT

ACCIO VALORTEC és el primer Concurs de plans de negoci de patents i EBT (Empresa de Base Tecnològica) que s'engloba dins del marc de les accions d'innovació, creació d'empreses i valorització tecnològica portades a terme des de la Xarxa d'Unitats de Valorització d'ACC1Ó a la que pertany la Universitat Ramon Llull. 

 

Segons els organitzadors, el concurs pretén promoure que la comunitat investigadora de Catalunya apliqui el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització. També es vol fer conèixer al professors i investigadors/es el seu paper com a dinamitzadors de l'economia del territori i agents actius en l'intercanvi de coneixement i la transferència tecnològica de la universitat a la resta de la societat.

 

El concurs estableix dues categories:


•     Pla de negoci de comercialització d'una patent/tecnologia.
•     Pla de negoci de creació d'una EBT.

 

Des de les diferents unitats de valorització es potenciarà la continuïtat dels projectes i se'ls donarà suport un cop finalitzat el Concurs perquè es facin efectius els plans de negoci dissenyats.

 

Un altre objectiu del Concurs és establir un canal de comunicació entre les unitats de valortizació  i el personal investigador per col·laborar en qualsevol iniciativa d'idea de negoci.

 

 

+ info: VALORTEC