Obertes les noves convocatòries d’ Energia del VII PM

7PM La Comissió Europea va obrir durant el mes de juliol les noves convocatòries del programa d’ ENERGIA per l’any 2011.

 

El Programa de Treball per a l’any 2011 d’aquesta area temàtica té l’objectiu de fomentar un sistema energètic més sostenible centrat en la utilització de diverses fonts d’energia, en particular renovables i no contaminants.

A més a més, el programa pretén contribuir a augmentar l’eficiència energètica del sistema, incloent la racionalització de l’ús de l’energia, fent front als problemes de seguretat i al canvi climàtic i per altre banda, promovent la competitivitat de les industries europees.

A continuació us detallem el termini de presentació de sol·licituds de diferents convocatòries:

 

Amb data de tancament de 16 de novembre de 2010:

FP7-ENERGY-2011-1
FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE

 

Amb data de tancament de 25 de novembre de 2010:

FP7-NMP-ENERGY-2011
FP7-ENERGY-2011- JAPAN
FP7-ENERGY-2011-RTD

 

Amb data de tancament de 2 de desembre de 2010:

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

 

Amb data de tancament de 7 d’abril de 2011:

FP7-ENERGY-2011-2

 

+info: Convocatòries VII PM