Nova convocatòria d’ajuts en matèria de Joventut a Catalunya

AGAUR L’AGAUR ha obert la convocatòria 2010 d’ajuts en matèria de joventut, que finança projectes de recerca (AJOVE 2010) i la realització de tesis doctorals (FJOVE 2010). Per altra banda, també s’ha convocat el premi Joventut per a treballs o estudis, dins de l’àmbit de les ciències socials i humanitats, que analitzin temes sobre la realitat juvenil actual de Catalunya, preferentment sobre jovent de 16 a 29 anys (PJOVE 2010).


 

A continuació detallem les característiques principals d’aquests ajuts:
 
AJOVE: L’objecte d’aquesta modalitat és finançar projectes d'estudi i anàlisi (sense incloure les tesis doctorals) que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya. No podran optar a aquests ajuts les persones beneficiàries de les convocatòries dels anys 2008 i 2009. Tanmateix, cada persona només podrà formar part d’una sol·licitud. La sol·licitud s’ha d’entregar en format paper i digital amb el vist-i-plau del representant legal de la URL.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació s’acaba el 21 d’octubre de 2010.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

FJOVE: L'objecte de les beques és promoure i estimular entre les persones investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut a Catalunya, preferentment de la població de 16 a 29 anys, així com fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les persones candidates hauran d’haver assolit títol de llicenciatura, diplomatura o equivalent, haver superat 60 crèdits ECTS del màster universitari o, si no, 20 crèdits del programa de doctorat corresponent.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l’AGAUR es tanca el 23 d’octubre de 2010.

PJOVE: Aquest guardó premia un treball o projecte final de carrera o tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral, o altre tipus de treball o estudi dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi temes sobre la realitat juvenil actual de Catalunya. Els treballs han d'haver finalitzat en el període comprès en els darrers dos anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria. S'exclouran les sol·licituds presentades en edicions anteriors al Premi Joventut.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació s’acaba el 21 d’octubre de 2010.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

 

 

+info: Convocatòria AJOVE - FJOVE / Convocatòria PJOVE