Durant el mes de novembre tanquen diferents convocatòries de Nanotecnologies al VII Programa Marc

Setè Programa Marc El passat mes de juliol es van obrir diferents convocatòries del 7è Programa Marc dins del Programa Cooperation de les àrees temàtiques de Nanotecnologies, Materials i Tecnologies de nova producció (NMP).

L’àrea NMP té com a principals objectius millorar la competitivitat de la indústria europea i generar coneixement per assegurar la transformació de la indústria d’una base intensiva en recursos a una base intensiva en coneixements.

Aquest procés de transformació ha de beneficiar tant a les industries d’alta tecnologia i valor, com a les indústries d’una base tradicional. Es posarà una especial atenció en fer una apropiada disseminació dels resultats de recerca i transferència tecnològica a les PIMES. A més, aquestes activitats hauran de tenir impacte en tots els sectors industrials i també en d’altres temàtiques del 7è Programa Marc.

A continuació us detallem les convocatòries en funció del seu termini de presentació de sol·licituds:
 

Amb data de tancament de 4 de novembre de 2010:

- NMP-2011-Large-5
- NMP-2011-Small-5
- NMP-2011-SME-5
 

Amb data de tancament de 17 de novembre de 2010:

- NMP-2011-EU-Japan
 

Amb data de tancament de 31 de març de 2011:

- NMP-2011-EU-Russia
 

 

+ info: Convocatòries VII PM