L’AGAUR obre tres convocatòries del Programa d'impuls a la participació de Catalunya al 7PM

AGAURL’AGAUR ha convocat tres ajuts que s’emmarquen dins del Programa Connect-EU amb l’objectiu de promoure la implicació d’entitats catalanes en projectes del  7è Programa Marc d'R+D de la UE.

 

 

Els ajuts són els següents:

 

  • Ajuts per a la preparació de projectes d'R+D del 7è PM liderats per entitats de Catalunya. (Connect-EU Lideratge - CONP 1) que s’adrecen a entitats que es presentin o s’hagin presentat com a líders a les convocatòries de projectes  col·laboratius del 7è PM dels programes específics de Cooperació, Capacitats i Persones i de les Iniciatives Tecnològiques Conjuntes (Clean Sky, IMI, ENIAC, ARTEMIS i FCH) publicades l’any 2010. No s'inclouen les convocatòries ERANET.


Es finança la despesa realitzada des de l'1 de gener del 2010 fins a la data límit de presentació de sol·licituds de la convocatòria del 7èPM corresponent i l’import màxim de cada proposta és de 10.000€.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació finalitza el dia el 26 de novembre.

 

  • Ajuts per a la preparació de projectes d'R+D del 7è PM amb participació conjunta d'organismes de recerca i empreses de Catalunya. (Connect-EU Col·laboració - CONP 2): Aquests ajuts van adreçats a aquelles propostes presentades conjuntament per empreses i organismes de recerca a les convocatòries de projectes col·laboratius del 7è PM dels programes específics de Cooperació, Capacitats i Persones i de les Iniciatives Tecnològiques Conjuntes (Clean Sky, IMI, ENIAC, ARTEMIS i FCH) publicades l’any 2010. No s'inclouen les convocatòries ERANET.

 

Es finança la despesa realitzada des de l'1 de gener del 2010 fins a la data límit de presentació de sol·licituds de la convocatòria del 7è PM corresponent i l’import màxim de cada proposta és de 40.000€.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació finalitza el dia el 26 de novembre.

 

  • Ajuts per incentivar les accions transnacionals de col·laboració en recerca i desenvolupament (R+D) entre Catalunya i altres regions o països d'interès estratègic per Catalunya (CONES). Aquest ajuts s’adrecen a finançar accions de col·laboració formades per com a mínim una entitat catalana i una altra dels països i/o regions i/o institucions d'interès estratègic per Catalunya com són: 4 motors per a Europa, Euroregió, Flanders, Xina, Japó, Comunitat de Treball dels Pirineus, Pirineus-Mediterrània, Unió per la Mediterrània-EPUF, i Quebec.


Les accions de col·laboració poden ser la creació o consolidació de xarxes transnacionals de recerca, la mobilitat d'investigadors/es, l'organització de seminaris o reunions científiques o la preparació i el desenvolupament de projectes de recerca conjunts. No es finançarà l'organització ni la participació a cursos ni les despeses causades per les entitats de les altres regions o països.

 

Les accions tindran una durada màxima de dos anys, comptadors a partir de la finalització del termini de presentació del document d'acceptació i l’import màxim es de 40.000 euros per sol·licitud.

 

El terminis de presentació de sol·licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació són:

a) Primer termini: 13 d'octubre de 2010.
b) Segon termini: 13 de desembre de 2010.
c) Tercer termini: 11 de març de 2011.

 

 

+ info: Convocatòria CONP1, CONP2 / Convocatòria CONES