Nova convocatòria dels ajuts a projectes de recerca en matèria d’immigració ARAFI 2010

AGAUR El passat dia 2 de setembre, l’AGAUR va obrir el termini per presentar sol•licituds a la convocatòria d’ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya  (ARAFI- DGR).

 

Els projectes de recerca s’han d’implementar en el període màxim d’un any i s’han d’ajustar als objectius del PNI i del Pla de ciutadania i immigració (PCI) 2009-2012. Segons aquestes prioritats, els projectes d’ enguany, han d’aportar elements diagnòstics i d’intervenció en la gestió dels fluxos migratoris i l’accés al mercat de treball; l’adaptació dels serveis públics a una societat diversa i d’integració i  la integració en una cultura pública comuna.

 

Es subvenciona un màxim de 20.000€ per la incorporació de personal de suport a la recerca, l’adquisició de material inventariable o bibliogràfic, l’adquisició de material fungible,  la utilització de serveis de suport, i la subcontractació se serveis.

 

Per aquesta modalitat, les sol·licituds s’han de presentar en format telemàtic i en format paper (amb la signatura del representant legal i de l’investigador responsable) a l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 30 de setembre.

En la segona modalitat de la convocatòria, es preveu atorgar un màxim de 1.000€ per subvencionar part del cost de la matrícula a persones estudiants inscrites en màsters, cursos de postgrau i per al període de docència del doctorat de les universitats catalanes sobre l’àmbit de la immigració.

Els sol·licitants hauran de presentar un formulari general i un annex, de manera telemàtica i en format paper al registre de l’AGAUR.+info: Convocatòria / AGAUR